เกี่ยวกับเรา
CONTACT HOIANA
ติดต่อเรา

ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น คำชมเชย คำถาม หรือคำขอในการเตรียมการมาเยือน Hoiana ครั้งต่อไป พนักงานของเรายินดีช่วยเหลือคุณใน ทุกสิ่งที่คุณต้องการ

รายละเอียดการติดต่อ
HOIANA HOTELS
HOIANA HOTEL AND SUITES
T:+84 (0) 235 858 8888
E:reservations@hoiana.com
NEW WORLD HOIANA HOTEL
T:+84 (0) 235 858 6666
E:reservations.hoiana@newworldhotels.com
NEW WORLD HOIANA BEACH RESORT
T:+84 (0) 235 858 6666
E:reservations.hoianabeach@newworldhotels.com
ROSEWOOD HOI AN
(Opening in 2024)
E:hoian@rosewoodhotels.com
HOIANA RESIDENCES
T: +84 235 858 8888
E: reservations@hoiana.com
HOIANA CASINO
T: +84 (0) 235 858 8888
E: premierrewards@hoiana.com
HOIANA SHORES GOLF CLUB
T: +84 (0) 235 858 7888
M:+84 (0) 889 09 33 66
E: reservations.golf@hoiana.com